آخرین اخبار

برگزاری جلسه شماره 236 ، 237 ، 238 کمیسیون موارد خاص آموزشی

۲۲ آذر ۱۳۹۵ | ۱۱:۲۵ کمیسیون
دانشجویانی که درخواست کمیسیون داشته اند ، کمیسیون 236-237-238 موارد خاص آموزشی در تاریخ 95/09/21 تشکیل شده است لطفا جهت دریافت رای از تاریخ 95/09/30 به کارشناس مربوطه مراجعه فرمائید. باتشکر/تقوی

برگزاری جلسه 235 کمیسیون موارد خاص آموزشی

۱۳ آذر ۱۳۹۵ | ۰۹:۲۸ کمیسیون
دانشجویانی که درخواست کمیسیون داشته اند ، کمیسیون 235موارد خاص آموزشی در تاریخ 95/09/09 تشکیل شده است لطفا جهت دریافت رای از تاریخ 95/09/15به کارشناس مربوطه مراجعه فرمائید. باتشکر/تقوی

برگزاری کمیسیون موارد خاص آموزشی شماره 234

۱۷ آبان ۱۳۹۵ | ۰۹:۰۹ کمیسیون
دانشجویانی که درخواست کمیسیون داشته اند ، کمیسیون 234 موارد خاص آموزشی در تاریخ 95/08/16 تشکیل شده است لطفا جهت دریافت رای از تاریخ 95/08/22 به کارشناس مربوطه مراجعه فرمائید. باتشکر/تقوی

برگزاری کمیسیون موارد خاص آموزشی شماره 233

۱۱ آبان ۱۳۹۵ | ۰۸:۵۹ کمیسیون
دانشجویانی که درخواست کمیسیون داشته اند ، کمیسیون 233 در تاریخ 95/08/09 تشکیل شده است لطفا جهت دریافت رای از تاریخ 95/08/15 به کارشناس مربوطه مراجعه فرمائید. باتشکر