آخرین اخبار

برگزاری جلسه ۲۴۶ کمیسیون موارد خاص آموزشی

۲۵ اسفند ۱۳۹۵ | ۱۰:۰۹ کمیسیون
دانشجویانی که درخواست کمیسیون داشته اند ، کمیسیون ۲۴۶ موارد خاص آموزشی تشکیل شده است لطفا جهت دریافت رای از تاریخ ۹۵/۱۲/۲۵ به کارشناس مربوطه مراجعه فرمائید. باتشکر/تقوی

برگزاری جلسه ۲۴۵کمیسیون موارد خاص آموزشی

۱۸ اسفند ۱۳۹۵ | ۱۰:۵۶ کمیسیون
دانشجویانی که درخواست کمیسیون داشته اند ، کمیسیون ۲۴۵موارد خاص آموزشی تشکیل شده است لطفا جهت دریافت رای از تاریخ ۹۵/۱۲/۲۱به کارشناس مربوطه مراجعه فرمائید. باتشکر/تقوی

برگزاری جلسه ۲۴۴ کمیسیون موارد خاص آموزشی

۰۷ اسفند ۱۳۹۵ | ۰۹:۲۳ کمیسیون
دانشجویانی که درخواست کمیسیون داشته اند ، کمیسیون ۲۴۴ موارد خاص آموزشی تشکیل شده است لطفا جهت دریافت رای از تاریخ ۹۵/۱۲/۱۱به کارشناس مربوطه مراجعه فرمائید. باتشکر/تقوی

برگزاری جلسه ۲۴۳ کمیسیون موارد خاص آموزشی

۲۷ بهمن ۱۳۹۵ | ۱۴:۵۸ کمیسیون
دانشجویانی که درخواست کمیسیون داشته اند ، کمیسیون ۲۴۳موارد خاص آموزشی تشکیل شده است لطفا جهت دریافت رای از تاریخ ۹۵/۱۲/۱به کارشناس مربوطه مراجعه فرمائید. باتشکر/تقوی

برگزاری جلسه ۲۴۲ کمیسیون موارد خاص آموزشی

۲۶ بهمن ۱۳۹۵ | ۱۰:۵۷ کمیسیون
دانشجویانی که درخواست کمیسیون داشته اند ، کمیسیون ۲۴۲موارد خاص آموزشی تشکیل شده است لطفا جهت دریافت رای از تاریخ ۹۵/۱۲/۱به کارشناس مربوطه مراجعه فرمائید. باتشکر/تقوی