برگزاری جلسه شماره ۲۵۷ کمیسیون موارد خاص آموزشی

۱۰ مرداد ۱۳۹۶ | ۱۶:۱۳ کد : ۲۴۴۴ کمیسیون
تعداد بازدید:۳۹۱
دانشجویانی که درخواست کمیسیون داشته اند ، جلسه کمیسیون شماره ۲۵۷ موارد خاص آموزشی تشکیل شده است لطفا جهت دریافت رای از تاریخ ۹۶/۵/۱۲ به کارشناس مربوطه مراجعه فرمائید. باتشکر/تقوی

نظر شما :