برگزاری جلسه شماره ۲۶۴ کمیسیون موارد خاص آموزشی

۲۴ مهر ۱۳۹۶ | ۱۶:۰۵ کد : ۲۵۷۸ کمیسیون
تعداد بازدید:۴۷۵

دانشجویانی که درخواست کمیسیون داشته اند ، جلسه کمیسیون شماره 264  موارد خاص آموزشی تشکیل شده است لطفا جهت دریافت رای از تاریخ 96/07/24 به کارشناس مربوطه مراجعه فرمائید.


( ۱ )

نظر شما :