برگزاری جلسه ۲۵۲ شورای آموزشی

۰۳ آبان ۱۳۹۶ | ۱۳:۵۸ کد : ۲۵۹۴ َشورای آموزشی
تعداد بازدید:۳۶۹

دانشجویانی که درخواست شورا داشته اند ، جلسه شورای آموزشی شماره 252 تشکیل شده است، لطفا جهت دریافت رای از تاریخ  96/8/3 به کارشناس مربوطه مراجعه فرمائید.


( ۲ )

نظر شما :