برگزاری جلسه ۲۵۳ شورای آموزشی

۰۷ آبان ۱۳۹۶ | ۱۶:۰۰ کد : ۲۶۰۰ َشورای آموزشی
تعداد بازدید:۳۲۳

دانشجویانی که درخواست شورا داشته اند ، جلسه شورای آموزشی شماره 253 تشکیل شده است، لطفا جهت دریافت رای از تاریخ 96/8/7 به کارشناس مربوطه مراجعه فرمائید.


( ۱ )

نظر شما :