برگزاری جلسه شماره ۲۶۶ , ۲۶۷ کمیسیون موارد خاص آموزشی

۰۷ آبان ۱۳۹۶ | ۱۶:۰۱ کد : ۲۶۰۱ کمیسیون
تعداد بازدید:۴۷۷

دانشجویانی که درخواست کمیسیون داشته اند ، جلسه کمیسیون شماره 266 , 267 موارد خاص آموزشی تشکیل شده است لطفا جهت دریافت رای از تاریخ 96/08/07 به کارشناس مربوطه مراجعه فرمائید.


نظر شما :