برگزاری جلسه شماره ۲۶۸ کمیسیون موارد خاص آموزشی

۱۴ آبان ۱۳۹۶ | ۱۱:۰۳ کد : ۲۶۱۰ کمیسیون
تعداد بازدید:۳۰۵

دانشجویانی که درخواست کمیسیون داشته اند ، جلسه کمیسیون شماره 268 موارد خاص آموزشی تشکیل شده است لطفا جهت دریافت رای از تاریخ 96/08/14 به کارشناس مربوطه مراجعه فرمائید.


( ۳ )

نظر شما :