برگزاری جلسه ۲۵۶ شورای آموزشی

۲۴ آبان ۱۳۹۶ | ۱۰:۱۲ کد : ۲۶۲۷ َشورای آموزشی
تعداد بازدید:۳۰۸

دانشجویانی که درخواست شورا داشته اند ، جلسه شورای آموزشی شماره 256 تشکیل شده است، لطفا جهت دریافت رای از تاریخ 96/8/24 به کارشناس مربوطه مراجعه فرمائید.


نظر شما :