برگزاری جلسه شماره ۲۷۰ کمیسیون موارد خاص آموزشی

۲۴ آبان ۱۳۹۶ | ۱۰:۱۳ کد : ۲۶۲۸ کمیسیون
تعداد بازدید:۳۱۱

دانشجویانی که درخواست کمیسیون داشته اند ، جلسه کمیسیون شماره 270 موارد خاص آموزشی تشکیل شده است لطفا جهت دریافت رای از تاریخ 96/08/24 به کارشناس مربوطه مراجعه فرمائید.


نظر شما :