برگزاری جلسه ۲۶۰ شورای آموزشی

۱۴ آذر ۱۳۹۶ | ۱۰:۴۸ کد : ۲۶۶۵ َشورای آموزشی
تعداد بازدید:۳۷۱

دانشجویانی که درخواست شورا داشته اند ، جلسه شورای آموزشی شماره 260 تشکیل شده است، لطفا جهت دریافت رای از تاریخ  96/9/13 به کارشناس مربوطه مراجعه فرمائید.


نظر شما :