برگزاری جلسه شماره ۲۷۱ کمیسیون موارد خاص آموزشی

۱۴ آذر ۱۳۹۶ | ۱۰:۴۹ کد : ۲۶۶۶ کمیسیون
تعداد بازدید:۳۵۹

دانشجویانی که درخواست کمیسیون داشته اند ، جلسه کمیسیون شماره 271 موارد خاص آموزشی تشکیل شده است لطفا جهت دریافت رای از تاریخ 96/09/14 به کارشناس مربوطه مراجعه فرمائید.


( ۲ )

نظر شما :