برگزاری جلسه شماره ۲۷۲ و ۲۷۳ کمیسیون موارد خاص آموزشی

۲۱ آذر ۱۳۹۶ | ۱۳:۳۵ کد : ۲۶۷۴ کمیسیون
تعداد بازدید:۳۵۰

دانشجویانی که درخواست کمیسیون داشته اند ، جلسه کمیسیون شماره 272 و 273 موارد خاص آموزشی تشکیل شده است لطفا جهت دریافت رای از تاریخ 96/09/21 به کارشناس مربوطه مراجعه فرمائید.


نظر شما :