برگزاری جلسه ۲۶۱ شورای آموزشی

۲۱ آذر ۱۳۹۶ | ۱۳:۳۷ کد : ۲۶۷۵ َشورای آموزشی
تعداد بازدید:۳۵۶

دانشجویانی که درخواست شورا داشته اند ، جلسه شورای آموزشی شماره 261 تشکیل شده است، لطفا جهت دریافت رای از تاریخ  96/9/21 به کارشناس مربوطه مراجعه فرمائید.


نظر شما :