برگزاری جلسه ۲۶۲ شورای آموزشی

۲۳ آذر ۱۳۹۶ | ۱۴:۵۹ کد : ۲۶۸۰ َشورای آموزشی
تعداد بازدید:۳۷۸

دانشجویانی که درخواست شورا داشته اند ، جلسه شورای آموزشی شماره 262 تشکیل شده است، لطفا جهت دریافت رای از تاریخ  96/9/23 به کارشناس مربوطه مراجعه فرمائید.


نظر شما :