برگزاری جلسه شماره ۲۷۷ کمیسیون موارد خاص آموزشی

۱۰ دی ۱۳۹۶ | ۱۶:۱۰ کد : ۲۷۰۴ کمیسیون
تعداد بازدید:۳۹۵

دانشجویانی که درخواست کمیسیون داشته اند ، جلسه کمیسیون شماره 277 موارد خاص آموزشی تشکیل شده است لطفا جهت دریافت رای از تاریخ 96/10/10 به کارشناس مربوطه مراجعه فرمائید.


نظر شما :