برگزاری جلسه ۲۶۵ شورای آموزشی

۰۳ بهمن ۱۳۹۶ | ۲۱:۰۴ کد : ۲۷۱۳ َشورای آموزشی
تعداد بازدید:۳۸۱

دانشجویانی که درخواست شورا داشته اند ، جلسه شورای آموزشی شماره 265 تشکیل شده است، لطفا جهت دریافت رای از تاریخ  96/11/3 به کارشناس مربوطه مراجعه فرمائید.


نظر شما :