برگزاری جلسه شماره ۲۷۸ کمیسیون موارد خاص آموزشی

۰۳ بهمن ۱۳۹۶ | ۲۱:۰۵ کد : ۲۷۱۴ کمیسیون
تعداد بازدید:۴۹۹

دانشجویانی که درخواست کمیسیون داشته اند ، جلسه کمیسیون شماره 278 موارد خاص آموزشی تشکیل شده است لطفا جهت دریافت رای از تاریخ 96/11/3 به کارشناس مربوطه مراجعه فرمائید.


نظر شما :