برگزاری جلسه ۲۶۶ شورای آموزشی

۱۱ بهمن ۱۳۹۶ | ۱۳:۱۵ کد : ۲۷۲۲ َشورای آموزشی
تعداد بازدید:۴۱۲

دانشجویانی که درخواست شورا داشته اند ، جلسه شورای آموزشی شماره 266تشکیل شده است، لطفا جهت دریافت رای از تاریخ  96/11/11 به کارشناس مربوطه مراجعه فرمائید.


( ۱ )

نظر شما :