برگزاری جلسه شماره ۲۷۹و ۲۸۰کمیسیون موارد خاص آموزشی

۱۷ بهمن ۱۳۹۶ | ۱۰:۱۰ کد : ۲۷۲۸ کمیسیون
تعداد بازدید:۴۸۷

دانشجویانی که درخواست کمیسیون داشته اند ، جلسه کمیسیون شماره 279 و 280 موارد خاص آموزشی تشکیل شده است لطفا جهت دریافت رای از تاریخ 96/11/17 به کارشناس مربوطه مراجعه فرمائید.


نظر شما :