برگزاری جلسه ۲۶۷ شورای آموزشی

۱۷ بهمن ۱۳۹۶ | ۱۰:۱۱ کد : ۲۷۲۹ َشورای آموزشی
تعداد بازدید:۳۶۶

دانشجویانی که درخواست شورا داشته اند ، جلسه شورای آموزشی شماره 267 تشکیل شده است، لطفا جهت دریافت رای از تاریخ  96/11/17 به کارشناس مربوطه مراجعه فرمائید.


نظر شما :