برگزاری جلسه شماره ۲۸۱ کمیسیون موارد خاص آموزشی

۲۴ بهمن ۱۳۹۶ | ۱۲:۰۷ کد : ۲۷۳۷ کمیسیون
تعداد بازدید:۳۵۵

دانشجویانی که درخواست کمیسیون داشته اند ، جلسه کمیسیون شماره 281 موارد خاص آموزشی تشکیل شده است لطفا جهت دریافت رای از تاریخ 96/11/24 به کارشناس مربوطه مراجعه فرمائید.


نظر شما :