برگزاری جلسه ۲۶۹ و ۲۷۰ شورای آموزشی

۳۰ بهمن ۱۳۹۶ | ۱۸:۱۸ کد : ۲۷۴۷ َشورای آموزشی
تعداد بازدید:۴۲۹

دانشجویانی که درخواست شورا داشته اند ، جلسه شورای آموزشی شماره 269 و 270 تشکیل شده است، لطفا جهت دریافت رای از تاریخ  96/11/30 به کارشناس مربوطه مراجعه فرمائید.


نظر شما :