برگزاری جلسه شماره ۲۸۳ کمیسیون موارد خاص آموزشی

۳۰ بهمن ۱۳۹۶ | ۱۸:۱۹ کد : ۲۷۴۸ کمیسیون
تعداد بازدید:۳۹۳

دانشجویانی که درخواست کمیسیون داشته اند ، جلسه کمیسیون شماره 283 موارد خاص آموزشی تشکیل شده است لطفا جهت دریافت رای از تاریخ 96/11/30 به کارشناس مربوطه مراجعه فرمائید.


نظر شما :