برگزاری جلسه شماره ۲۸۴ کمیسیون موارد خاص آموزشی

۱۷ اسفند ۱۳۹۶ | ۱۵:۱۷ کد : ۲۷۶۰ کمیسیون
تعداد بازدید:۳۱۲

دانشجویانی که درخواست کمیسیون داشته اند ، جلسه کمیسیون شماره 284 موارد خاص آموزشی تشکیل شده است لطفا جهت دریافت رای از تاریخ 96/12/17 به کارشناس مربوطه مراجعه فرمائید.


نظر شما :