برگزاری جلسه ۲۷۱ و ۲۷۲ شورای آموزشی

۲۹ فروردین ۱۳۹۷ | ۱۲:۵۰ کد : ۲۷۷۶ َشورای آموزشی
تعداد بازدید:۲۱۸

دانشجویانی که درخواست شورا داشته اند ، جلسه شورای آموزشی شماره 271 و 272  تشکیل شده است، لطفا جهت دریافت رای از تاریخ  97/1/29 به کارشناس مربوطه مراجعه فرمائید.


نظر شما :