برگزاری جلسه شماره ۲۸۵ و ۲۸۶ کمیسیون موارد خاص آموزشی

۲۹ فروردین ۱۳۹۷ | ۱۲:۵۷ کد : ۲۷۷۷ کمیسیون
تعداد بازدید:۱۹۲

دانشجویانی که درخواست کمیسیون داشته اند ، جلسه کمیسیون شماره 285 و 286 موارد خاص آموزشی تشکیل شده است لطفا جهت دریافت رای  به کارشناس مربوطه مراجعه فرمائید.


نظر شما :