برگزاری جلسه شماره ۲۸۷ کمیسیون موارد خاص آموزشی

۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ | ۱۴:۳۰ کد : ۲۷۷۸ کمیسیون
تعداد بازدید:۲۲۱

دانشجویانی که درخواست کمیسیون داشته اند ، جلسه کمیسیون شماره 287 موارد خاص آموزشی تشکیل شده است لطفا جهت دریافت رای از تاریخ 97/2/3  به کارشناس مربوطه مراجعه فرمائید.


نظر شما :