برگزاری جلسه شماره ۲۸۸ کمیسیون موارد خاص آموزشی

۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ | ۱۶:۰۸ کد : ۲۷۸۱ کمیسیون
تعداد بازدید:۱۹۸

دانشجویانی که درخواست کمیسیون داشته اند ، جلسه کمیسیون شماره 288 موارد خاص آموزشی تشکیل شده است لطفا جهت دریافت رای از تاریخ 97/2/5 به کارشناس مربوطه مراجعه فرمائید.


نظر شما :