برگزاری جلسه ۲۷۳ شورای آموزشی

۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ | ۱۱:۳۲ کد : ۲۷۸۲ َشورای آموزشی
تعداد بازدید:۲۶۴

دانشجویانی که درخواست شورا داشته اند ، جلسه شورای آموزشی شماره 273  تشکیل شده است، لطفا جهت دریافت رای از تاریخ  97/2/6 به کارشناس مربوطه مراجعه فرمائید.


نظر شما :