برگزاری جلسه ۲۷۷ , ۲۷۸ شورای آموزشی

۱۷ خرداد ۱۳۹۷ | ۱۱:۳۱ کد : ۲۸۲۲ َشورای آموزشی
تعداد بازدید:۳۳۰

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که درخواست شورای آموزشی داشته اند می رساند،
جلسه شماره 277 ,278 شورای آموزشی  تشکیل شده است لذا جهت دریافت رای از تاریخ 97/3/17 به کارشناس مربوطه مراجعه فرمائید.


( ۱ )

نظر شما :