برگزاری جلسه ۳۰۲ شورای آموزشی

۰۵ اسفند ۱۳۹۷ | ۱۵:۱۰ کد : ۳۰۷۵ َشورای آموزشی
تعداد بازدید:۲۲۳

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که درخواست شورای آموزشی داشته اند می رساند،
جلسه شماره 302 شورای آموزشی  تشکیل شده است لذا جهت دریافت رای از تاریخ 97/12/5 به کارشناس مربوطه مراجعه فرمائید.


نظر شما :