برگزاری جلسه ۳۰۸ شورای آموزشی

۲۷ فروردین ۱۳۹۸ | ۲۰:۱۱ کد : ۳۱۰۵ َشورای آموزشی
تعداد بازدید:۱۰۰

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که درخواست شورای آموزشی داشته اند می رساند،
جلسه شماره 308 شورای آموزشی  تشکیل شده است لذا جهت دریافت رای از تاریخ  98/01/27 به کارشناس مربوطه مراجعه فرمائید.


نظر شما :