برگزاری جلسه ۳۲۲ شورای آموزشی

۱۳ شهریور ۱۳۹۸ | ۱۲:۵۲ کد : ۳۲۴۰ َشورای آموزشی
تعداد بازدید:۹۲

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که درخواست شورای آموزشی داشته اند می رساند،
جلسه شماره 322 شورای آموزشی  تشکیل شده است لذا جهت دریافت رای از تاریخ  98/06/13 به کارشناس مربوطه مراجعه فرمائید.


نظر شما :