برگزاری جلسه ۳۲۳ شورای آموزشی

۰۳ مهر ۱۳۹۸ | ۱۵:۵۰ کد : ۳۲۶۰ َشورای آموزشی
تعداد بازدید:۶۱

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که درخواست شورای آموزشی داشته اند می رساند،
جلسه شماره 323 شورای آموزشی  تشکیل شده است لذا جهت دریافت رای از تاریخ  98/07/03 به کارشناس مربوطه مراجعه فرمائید.


( ۱ )

نظر شما :