برگزاری جلسه شماره ۳۳۲ شورای آموزشی واحد

۱۳ بهمن ۱۳۹۸ | ۱۵:۳۶ کد : ۳۴۵۲ َشورای آموزشی
تعداد بازدید:۴۴

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که درخواست شورای آموزشی داشته اند می رساند،
جلسه شماره 332 شورای آموزشی  تشکیل شده است لذا جهت دریافت رای از تاریخ  98/11/13 به کارشناس مربوطه مراجعه فرمائید.


نظر شما :