برگزاری جلسه شماره ۳۳۳ شورای آموزشی واحد

۱۳ بهمن ۱۳۹۸ | ۱۵:۳۷ کد : ۳۴۵۳ َشورای آموزشی
تعداد بازدید:۴۹

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که درخواست شورای آموزشی داشته اند می رساند،
جلسه شماره 333 شورای آموزشی  تشکیل شده است لذا جهت دریافت رای از تاریخ  98/11/13 به کارشناس مربوطه مراجعه فرمائید.


نظر شما :