برگزاری جلسه شماره ۳۳۶ شورای آموزشی واحد

۲۱ بهمن ۱۳۹۸ | ۱۳:۴۳ کد : ۳۴۷۳ َشورای آموزشی
تعداد بازدید:۴۸

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که درخواست شورای آموزشی داشته اند می رساند،
جلسه شماره 336 شورای آموزشی  تشکیل شده است لذا جهت دریافت رای از تاریخ  98/11/20 به کارشناس مربوطه مراجعه فرمائید.


نظر شما :