برگزاری جلسه شماره ۳۳۷ شورای آموزشی واحد

۲۱ بهمن ۱۳۹۸ | ۱۳:۴۳ کد : ۳۴۷۴ َشورای آموزشی
تعداد بازدید:۴۹

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که درخواست شورای آموزشی داشته اند می رساند،
جلسه شماره 337 شورای آموزشی  تشکیل شده است لذا جهت دریافت رای از تاریخ  98/11/20 به کارشناس مربوطه مراجعه فرمائید.


نظر شما :