برگزاری جلسه شماره ۳۳۸ شورای آموزشی واحد

۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ | ۱۱:۵۰ کد : ۳۵۹۴ َشورای آموزشی
تعداد بازدید:۴۶

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که درخواست شورای آموزشی داشته اند می رساند،
جلسه شماره 338 شورای آموزشی  تشکیل شده است لذا جهت دریافت رای از تاریخ  99/02/07 به کارشناس مربوطه مراجعه فرمائید.


نظر شما :