برگزاری جلسه شماره ۳۳۹ شورای آموزشی واحد

۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ | ۱۱:۵۱ کد : ۳۵۹۵ َشورای آموزشی
تعداد بازدید:۸۷

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که درخواست شورای آموزشی داشته اند می رساند،
جلسه شماره 339 شورای آموزشی  تشکیل شده است لذا جهت دریافت رای از تاریخ  99/02/07 به کارشناس مربوطه مراجعه فرمائید.


نظر شما :