آرشیو اخبار

برگزاری جلسه ۲۳۳ شورای آموزشی

دانشجویانی که درخواست شورا داشته اند ،شورای آموزشی شماره ۲۳۳ در تاریخ ۹۵/۱۱/۱۳تشکیل شده است لطفا جهت دریافت رای از تاریخ ۹۵/۱۱/۱۹ به کارشناس مربوطه مراجعه فرمائید. باتشکر/شیرخانی

ادامه مطلب