آرشیو اخبار

برگزاری جلسه ۲۴۷ شورای آموزشی

دانشجویانی که درخواست شورا داشته اند ، جلسه شورای آموزشی شماره ۲۴۷ تشکیل شده است، لطفا جهت دریافت رای از تاریخ ۹۶/۶/۴ به کارشناس مربوطه مراجعه فرمائید. باتشکر/تقوی

ادامه مطلب

برگزاری جلسه ۲۴۶ شورای آموزشی

دانشجویانی که درخواست شورا داشته اند ، جلسه شورای آموزشی شماره ۲۴۶ تشکیل شده است، لطفا جهت دریافت رای از تاریخ ۹۶/۶/۱به کارشناس مربوطه مراجعه فرمائید. باتشکر/تقوی

ادامه مطلب