کمیسیون - آرشیو

دفتر خدمات آموزش

برگزاری کمیسیون

دانشجویانی که درخواست کمیسیون داشته اند ، کمیسیونهای 229 و 230 و231 تشکیل شده است لطفا از تاریخ 95/08/03 به کارشناس مربوطه مراجعه فرمائید. باتشکر

ادامه مطلب